A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00007

Kedvezményezett neve: Szentdomonkos Községi Önkormányzat

A projekt címe: Belterületi vízelvezetés Szentdomonkoson

A támogatás összege: 199.908.745 Ft.

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt kezdete: 2017.10.01.

A projekt befejezése: 2020.08.28.

 

Mivel a község egy hegyekkel körbevett völgyben fekszik, ha esett, a csapadék feltartozhatatlanul hömpölygött az utcákon, elöntve az udvarokat, gazdasági épületeket. A szélsőséges időjárás, a vízrajzi adottságok évtizedek óta megoldatlan árvízi és belvízi helyzetet okoztak a község lakói számára. A probléma megoldását az Önkormányzat Európai Uniós támogatás keretén belül tudta megoldani.

A projekt célja Szentdomonkos Község csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése. A település belterületi felszínivíz-elvezető rendszerét szinte kizárólag nyílt felszínű, zömében földmedrű, szikkasztó jellegű árkok és kisebb részben burkolt árkok alkotják, amelyek korábban csak részben voltak képesek a burkolt felületekről összegyülekező felszíni vizek elvezetésére. Ennek oka, hogy a földmedrű árkok jelentős része feliszapolódott, több helyen az ingatlantulajdonosok feltöltötték, beültették, stb., annak karbantartásáról nem gondoskodtak. A cél megvalósítása érdekében az Önkormányzat a lakosság terheinek csökkentése érdekében Európai Uniós pályázatot adott be, elkészítette a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, beszerezte az engedélyezési terveket. A pályázat sikerrel járt, s európai uniós forrásból több mint százhúszmillió forintot fordíthatunk erre a célra. A munkálatok 2019. őszén indultak és 2020. nyarára befejeződtek.

A projekt fő célkitűzése a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes levezetése, a belterületek és a külterületek veszélyeztetése nélkül. A rendezett levezetés nyílt árokrendszer kiépítésével történt, amely azóta már bizonyított is és néhány nyári nagyobb mennyiségű eső hirtelen lezúdulása során lényegesen gyorsabban elvezette a csapadékot a településről – a korábbi állapothoz képest – megelőzve az udvarok, ingatlanok elöntését.

 

Szentdomonkos Községi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00007 pályázat keretén belül 199.908.745 Ft, támogatást nyert el Európai Uniós forrásból erre a célra.